Sokol (slovenský časopis, 1862 – 1869)

Sokol : Obrázkový časopis pre zábavu, krásno, umenie, vedy a literatúru neskôr Obrázkový časopis pre zábavu a poučenie bol slovenský časopis, vychádzajúci v 19. storočí.

Titulná strana 2. čísla časopisu z 21. februára 1862

Časopis vychádzal v rokoch 1862 – 1869 raz mesačne v Budíne, od ročníka II. dvakrát mesačne a od roku 1863 v Skalici.

Zodpovedný redaktor a vydavateľ bol Viliam Pauliny-Tóth.

Periodicita upraviť

  • 1862 – roč. I. – 12 čísel – 484 strán
  • 1863 – roč. II. – 24 č. – 570 s.
  • 1864 – III. roč. – 24 č. – 476 s.
  • 1865 – IV. roč. – 24 č. – 476 s.
  • 1866 – V. roč. – 12 č. – 436 s.
  • 1867 – VI. roč. – 12 č. – 384 s.
  • 1868 – VII. roč. – 12 č. – 384 s.
  • 1869 – VIII. roč. – 12 č. – 384 s.

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť

  • SOKOL. In: Bibliografia slovenských novín a časopisov do roku 1918. Zost. Michal Potemra. Martin : Matica slovenská, 1958. 145 s.