Solar Keymark

Solar Keymark je dobrovoľná certifikačná značka pre solárne tepelné výrobky, ktorá je pre koncového užívateľa dôkazom, že výrobok je v zhode s príslušnými európskymi normami a spĺňa ďalšie požiadavky. Certifikáciu vykonáva nezávislá tretia strana. Značka Solar Keymark sa používa v Európe a je čoraz viac uznávaná na celom svete.

Logo Keymark

Solar Keymark je CEN/CENELEC Európska schéma pre označovanie solárnych tepelných výrobkov, určená výhradne pre:

 • solárne tepelné kolektory (na základe európskych noriem radu EN 12975),
 • priemyselne vyrábané solárne tepelné systémy (na základe európskych noriem radu EN 12976).

Značku Solar Keymark vyvinula Európska federácia pre solárny tepelný priemysel (ESTIF) a CEN (Európsky výbor pre normalizáciu) v úzkej spolupráci s poprednými európskymi skúšobnými laboratóriami a s podporou Európskej Komisie. Je hlavnou značkou pre solárne tepelné výrobky, ktorá je veľmi rozšírená na európskom trhu i mimo neho.

Rozdiel medzi značkou Solar Keymark a označením CEUpraviť

Solar Keymark je značka kvality a označenie CE potvrdzuje, že výrobok spĺňa legislatívne požiadavky podľa konkrétnych európskych smerníc.

Solar Keymark spotrebiteľomUpraviť

Značka Solar Keymark bola vytvorená za účelom označovania kvalitných solárnych tepelných výrobkom a zaručuje spotrebiteľom vysokú kvalitu solárneho tepelného výrobku. Všetky predávané výrobky, na ktoré bola vydaná značka Solar Keymark sú identické a majú rovnakú kvalitu ako vyskúšaný výrobok. V mnohých krajinách Európy, vrátane Slovenska, je značka Solar Keymark podmienkou pre získanie štátnych dotácií na solárne tepelné kolektory.

Výhody značky Solar Keymark pre spotrebiteľovUpraviť

 • výrobky vysokej kvality a výkonu
 • garanciu, že predávaný výrobok je identický s vyskúšaným výrobkom
 • potvrdenie, že výrobky sú ÚPLNE vyskúšané podľa príslušných noriem
 • spôsobilosť pre dotácie
 • záruka poskytnutia rozsiahlych informácii o výrobku v jeho dokumentácii

Solar Keymark výrobcomUpraviť

Schéma Solar Keymark bola vytvorená na certifikáciu solárnych tepelných výrobkov vysokej kvality na európskej úrovni. Cieľom je obmedziť prekážky obchodu a podporiť používanie vysokokvalitných solárnych tepelných výrobkov nielen na európskom trhu, ale aj mimo neho.

Solar Keymark poskytuje výrobcomUpraviť

 • jednoduchší postup skúšania
 • jedno skúšanie platné pre všetky európske krajiny
 • slobodný výber spomedzi akreditovaných skúšobných laboratórií
 • jednoduchšie zavádzanie nových výrobkov v rôznych európskych krajinách
 • zjednodušené postupy pre zámenu komponentov v certifikovaných výrobkoch

8 dôvodov prečo výrobca potrebuje značku Solar KeymarkUpraviť

 1. Zníženie nákladov na skúšanie a administratívu
 2. Certifikovaný výrobok
 3. Posilnená dôvera zákazníka
 4. Nové príležitosti na zvýšenie obratu spoločnosti
 5. Lepší imidž pre spoločnosť
 6. Stály imidž kvality solárneho tepelného priemyslu
 7. “Pas” na európske trhy so solárnymi výrobkami
 8. Prístup k programom pre dotácie vo viacerých krajinách Európy

Certifikácia v systéme Solar KeymarkUpraviť

Právo na používanie značky Solar Keymark môže udeliť jedine splnomocnený certifikačný orgán potom, ako bol výrobok odskúšaný akreditovaným skúšobným laboratóriom. Certifikačný orgán je organizácia zodpovedná za udeľovanie certifikátov Solar Keymark a skúšobné laboratórium je organizácia zodpovedná za vykonávanie všetkých skúšok. Najpodstatnejšie pri certifikácii Solar Keymark je to, že skúšaný výrobok je vzorka, ktorú odoberá nezávislý inšpektor z aktuálnej výroby alebo zo skladu náhodným výberom. Okrem toho, nezávislý inšpektor priamo na mieste skontroluje splnenie požiadaviek na systém a proces manažérstva kvality u výrobcu. Certifikačné orgány splnomocňuje certifikačný výbor CEN (CCB).

Splnomocnené certifikačné orgány pre Solar KeymarkUpraviť

Skúšobné laboratóriáUpraviť

24 akreditovaných skúšobných laboratórií pre solárne tepelné výrobky:

Kľúčové požiadavky pri certifikácii výrobkov v systéme Solar KeymarkUpraviť

 • Počiatočná skúška výrobku sa vykonáva v akreditovanom skúšobnom laboratóriu
 • Vzorku výrobku odoberá inšpektor z výroby alebo skladu
 • Výrobca musí mať systém vnútropodnikovej kontroly (podobný sérii ISO 9000) – inšpektor tento systém pravidelne kontroluje
 • Výrobok sa fyzicky kontroluje každé dva roky

Pravidelné požiadavky v systéme Solar KeymarkUpraviť

Každý rokUpraviť

 • kontrola výroby,
 • kontrola dokumentácie,
 • systému manažérstva kvality.

Každé dva rokyUpraviť

 • Fyzická kontrola certifikovaných výrobkov, odobraných inšpektorom z výroby alebo zo skladu.
 • Platba ročných poplatkov.
 • Oznamovanie zmien na výrobku certifikačnému orgánu.

Postup certifikácie v systéme Solar KeymarkUpraviť

 1. Skontrolujte, či Váš solárny tepelný kolektor je navrhnutý v súlade s normou EN 12975( príp. EN 12976) a či sú splnené požiadavky na systém a proces manažérstva kvality
 2. Kontaktujte certifikačný orgán systému Solar Keymark
 3. Na základe vyplnenej žiadosti skúšobné laboratórium vykoná typovú skúšku kolektora podľa EN 12975 ( príp. EN 12976) a inšpekciu miesta výroby zameranú na splnenie požiadaviek na systém a proces manažérstva kvality.
 4. Po splnení požiadaviek je udelená značka Solar Keymark

Externé odkazyUpraviť