Spektrálna trieda v astronómii charakterizuje objekty na základe ich spektrálnych čiar, ktoré určujú chemické zloženie objektu.

Morganova-Keenanova spektrálna klasifikácia

upraviť

Morganova-Keenanova klasifikácia je najpoužívanejšia klasifikácia hviezd. Triedy sú obvykle zoraďované podľa teploty od najteplejších po najchladnejšie. Hmotnosť, svietivosť a polomer sa vzťahuje k Slnku.

Prehľad spektrálnych tried
Trieda Povrchová teplota (K) Farba hviezdy Typ hviezdy Príklady hviezd Hmotnosť *
(MS)
Polomer *
(RS)
Žiarivý výkon *
(LS)
O 50 000 – 30 000 modrá modrí nadobri Zeta Puppis, Delta Puppis, Zeta Orionis 20 – 50 15 1 400 000
B 30 000 – 11 000 modrobiela nadobri, bieli trpaslíci Regulus, Rigel, Spika, Sirius B 3,2 – 17 7 20 000
A 11 000 – 7 500 bielomodrá nadobri, bieli trpaslíci,
hviezdy hl. postupnosti
Deneb, Kastor, Vega, Altair,
Sírius, Prokyón B
1,8 – 3,2 2,5 80
F 7 500 – 6 000 žltobiela nadobri,
hviezdy hl. postupnosti
Canopus, Polárka, Prokyón 1,2 – 1,7 1,3 6
G 6 000 – 5 000 žltá nadobri,
hviezdy hl. postupnosti
Slnko, Capella 0,8 – 1,1 1,1 1,2
K 5 000 – 3 500 oranžová červení nadobri, červení obri,
hviezdy hl. postupnosti
Pollux, Arktúr, Dubhe (α UMa) 0,6 – 0,8 0,9 0,4
M 3 500 – 3 000 červená červení nadobri, červení obri
červení trpaslíci
Mira Ceti, Betelgeuze, Antares
Barnardova hviezda, Proxima Centauri, VV Cephei A
0,008 – 0,05 0,4 0,04

* Platí pre hviezdy hlavnej postupnosti.

Podtriedy sa vyjadrujú číslicami 0 až 9 (napr. G5). 0 označuje najteplejšiu hviezdu v triede, 9 najchladnejšiu. Napríklad hviezda triedy O2 je teplejšia než hviezda triedy O9 a obe sú teplejšie než hviezda triedy B0. Slnko je triedy G2.