Spektroskopická dvojhviezda

Spektroskopická dvojhviezda je dvojhviezda, ktorá nemôže byť rozoznaná ako vizuálna dvojhviezda ani s použitím ďalekohľadov s najvyššou rozlišovacou schopnosťou. Dôvodom je malá vzájomná vzdialenosť jej zložiek, alebo príliš veľká vzdialenosť celej sústavy od Zeme. Takáto dvojhviezda sa dá identifikovať len vďaka zmenám v jej spektre.