Spolková cesta 1 (Nemecko)

Spolková cesta 1 (nem. Bundesstraße 1, skrátene B1) v Nemecku je 778 kilometrov dlhá spolková cesta. Začína na štátnej hranici s Holandskom v meste Aachen a končí na štátnej hranici s Poľskom v malej dedine Küstrin-Kietz na moste cez rieku Odra.

Spolková cesta 1 (Nemecko)
Spolková cesta 1 (Nemecko)
Spolková cesta (B) 1
B 1
B 1
Základné údaje 
Celková dĺžka 778 km
Štát Nemecko Nemecko
Spolková krajina Severné Porýnie-Vestfálsko
Dolné Sasko
Sasko-Anhaltsko
Brandenbursko
Berlín 
Spolková cesta 1 v Berlíne (Leipziger Platz)
Spolková cesta 1 v Berlíne (Leipziger Platz)
Spolková cesta 1 v Berlíne (Leipziger Platz) 
Objekty na trase