Spolkový štát je štátny útvar pozostávajúci z niekoľkých územných jednotiek, ktoré vykonávajú určitú časť štátnej moci. Spolkovými štátmi sú Nemecká spolková republika (zložená zo 16 krajín, nem. Land), Rakúska republika (deväť spolkových krajín, nem. Bundesland) a Švajčiarska konfederácia[pozn 1] (pozostávajúca z 26 kantónov, nem. Kantone, franc. cantons, tal. cantoni, rétorom. chantuns).[1]

Poznámky

upraviť
  1. Napriek tomuto oficiálnemu názvu – odkazujúcemu na pôvodne konfederatívne zriadenie – je Švajčiarsko od roku 1848 štátnym zriadením federácia.

Referencie

upraviť
  1. „spolkový stát“, Malá československá encyklopedie, V. svazek Pom – S (1. vyd.), Praha: ACADEMIA, nakladatelství Československé akademie věd, 1987, str. 819, „spolkový stát, stát složený z několika územních jednotek, které vykonávají určitou část státní moci, např. Něm.[ecká] spolková rep.[ublika], Rakousko, Švýčarsko.“