Spoločensko-ekonomická formácia

Spoločensko-ekonomická formácia alebo spoločensko-hospodárska formácia alebo sociálno-ekonomická formácia je v marxistickej historiografii forma spoločnosti daná jednotou výrobných síl a výrobných vzťahov na určitom historickom stupni ich vývoja; jedna zo základných etáp historického vývoja spoločnosti. Existujú tieto spoločensko-ekonomické formácie: prvotnopospolná spoločnosť (prvotnopospolné zriadenie), otrokárske zriadenie, feudalizmus, kapitalizmus a komunizmus.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.