Spor o filioque


Spor o Filioque je spor o oprávnení vložiť výraz Filioque (lat. a Syna) do nikajskocarihradského vyznania viery, ktorý sa rozhorel súčasne a zároveň v spojení s napätím medzi Karolom Veľkým a byzantským dvorom v 9. stor.

Západná formulácia trvajúca na vsuvke Filioque vychádza z predstavy, že niet iného spojenia s Otcom nez skrze Syna. Reprezentantmi tejto pozície boli pápež a západní bohoslovci. Východné poňatie, ktoré odmietlo vsuvku Filioque pripúšťa hľadať cestu k Bohu mimo Krista. Na východe navyše pôsobila aj úcta k symbolu už raz stanovenému cirkevným snemom a akákoľvek zmena ustáleného textu zarážala. Reprezentantom tejto pozície bol Fotios.

Pápež ani západní teológovia na súboj s učeným patriarchom Fotiom teologicky nestačili. O rok neskôr bol pápež na carihradskej synode vyhlásený za zosadeného (867).

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.