Správa železnic, státní organizace (do roku 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, skrátene SŽDC) je štátny podnik spravujúci železničnú infraštruktúru v Česku. Podnik vlastní štát.

Logo

Správa železnic je vlastníkom a prevádzkovateľom dráhy, zabezpečuje prevádzkovanie, rozvoj a modernizáciu železničnej dopravnej cesty a organizuje dopravu na celoštátnych a regionálnych tratiach. Organizácia bola založená 1. januára 2003 ako právny nástupca Českých drah, štátnej organizácie. Súčasně vznikol aj druhý právný nástupca, České dráhy, akciová spoločnosť.

Do 30. júna 2008 si SŽDC objednávala prevádzkovanie tratí u ďalších spoločností. Toto spočívalo hlavne na technicko-prevádzkovej obsluhe a riadení dopravy. Prevádzkovateľom väčšiny tratí boli České dráhy, niektoré regionálne trate prevádzkovali Viamont, OKD, Doprava a Klub přátel lokálky. České dráhy navyše zabezpečovali údržbu tratí.

Od 1. júla 2008 boli niektoré činnosti (údržba tratí, vydávanie cestovného poriadku) presunuté na SŽDC. Týmto krokom sa posilnili konkurenčné podmienky pre ostatných dopravcov. Od tohto dátumu sa SŽDC oficiálne stala prevádzkovateľom dráhy.

Externé odkazy upraviť

Zdroje upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Správa železniční dopravní cesty na českej Wikipédii.