Správa potravín a liečiv

Správa potravín a liečiv (angl. Food and Drug Administration, FDA ) je vládna agentúra USA, ktorá je zodpovedná za kontrolu a reguláciu potravín (pre ľudí i zvieratá), potravinových doplnkov, liečiv (pre ľudí i zvieratá), kozmetických prípravkov, lekárskych prístrojov, biofarmaceutických a krvných produktov v tejto krajine.

Logo Správy potravín a liečiv.