Správa slovenských jaskýň

Správa slovenských jaskýň (SSJ) je organizačná zložka Štátnej ochrany prírody SR spravujúca jaskyne na Slovensku. Organizácia sídli v Liptovskom Mikuláši.[2] Riaditeľom SSJ je RNDr. Ján Zuskin.[1]

Správa slovenských jaskýň
Odvetvieochrana prírody
Založená1990
SídloHodžova 11, 031 01, Liptovský Mikuláš[1], Slovensko
PôvodSlovensko
VedenieRNDr. Ján Zuskin
(riaditeľ)[1]
Územný rozsahSlovensko
Webwww.ssj.sk

Činnosť upraviť

Činnosť organizácie je zameraná na správu všetkých jaskýň (prírodných pamiatok a národných prírodných pamiatok) a na ich bezpečné a trvalo udržateľné využívanie. Plní úlohy na úseku ochrany prírody, prevádzky, sprístupňovania a iného využívania jaskýň. Vykonáva starostlivosť o objekty a zariadenia v podzemí a vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich údržbu a bezpečnosť prevádzky. Podieľa sa aj na metodickom usmerňovaní starostlivosti o krasovú krajinu a ostatné jaskyne v Slovenskej republike.[2]

V rámci výskumu, monitoringu a dokumetácie SSJ vykonáva geologický výskum, geomorfologický výskum, hydrologický výskum a monitoring, speleoklimatologický výskum a monitoring, geoekologický výskum a ochranu a biospeleologický výskum a monitoring. Organizuje aj odborné podujatia.[3]

Dejiny upraviť

Ako samostatná organizácia bola Správa slovenských jaskýň založená v roku 1970 v Liptovskom Mikuláši. V roku 1981 bola zlúčená s úsekom ochrany prírody Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave čím vzniklo Ústredie štátnej ochrany prírody. Ako samostatná organizácia bola obnovená v roku 1990. Od roku 2008 je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody SR, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva životného prostredia.[4]

Sprístupnené jaskyne upraviť

Správa slovenských jaskýň prevázkuje a sprístupňuje 13 jaskýň, všetky z nich sú národné prírodné pamiatky[5]:

SSJ nespravuje všetky sprístupnené jaskyne. Mimo jej pôsobnosti sú Krásnohorská jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov, Zlá diera, Bojnická hradná jaskyňa a Malá Stanišovská jaskyňa.[6]

Na návrh SSJ vyhlásili Krajské úrady životného prostredia ďalších 30 jaskýň za verejnosti voľne prístupné.[7]

Referencie upraviť

  1. a b c Kontakty [online]. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, [cit. 2016-06-02]. Dostupné online.
  2. a b Činnosť [online]. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, [cit. 2016-06-02]. Dostupné online.
  3. Výskum, monitoring a dokumentácia [online]. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, [cit. 2016-06-02]. Dostupné online.
  4. Správa slovenských jaskýň [online]. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, [cit. 2016-06-02]. Dostupné online.
  5. Sprístupnené jaskyne SSJ [online]. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, [cit. 2016-11-12]. Dostupné online.
  6. Zoznam iných sprístupnených jaskýň [online]. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, [cit. 2016-06-02]. Dostupné online.
  7. Verejnosti voľne prístupné jaskyne [online]. Liptovský Mikuláš: Správa slovenských jaskýň, [cit. 2016-06-02]. Dostupné online.

Externé odkazy upraviť