Správna rada

rozlišovacia stránka

Správna rada môže byť:

 • obvyklý (v prípade právnych foriem európska spoločnosť a európske družstvo aj oficiálny) slovenský názov vedúceho kolektívneho orgánu obchodnej (najmä akciovej) spoločnosti či družstva v prípade jednostupňového riadenia, najmä ako preklad anglického výrazu “Board of Directors”, pozri Board of Directors, európska spoločnosť a európske družstvo
 • nesprávne: predstavenstvo (akciovej spoločnosti)
 • názov vedúceho kolektívneho orgánu niektorých konkrétnych organizácií (najmä ako preklad anglického názvu “Administrative Council”)
 • na Slovensku:
  • orgán európskej spoločnosti alebo európskeho družstva (pozri vyššie)
  • najvyšší orgán nadácie, pozri správna rada (nadácia)
  • orgán verejných vysokých škôl, pozri správna rada (vysoká škola)
  • vedúci orgán viacerých konkrétnych „verejných“ organizácií, napr. Sociálnej poisťovne (popri dozornej rade), Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (popri dozornej rade), Slovenského strediska pre ľudské práva, Ústavu pamäti národa
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.