Spravodlivý medzi národmi

ocenenie každoročne udeľované osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom

Spravodliví medzi národmi (hebr. חסיד אומות העולם‎ – Chasid umot ha-olam) je ocenenie, ktoré sa každoročne udeľuje osobám nežidovského pôvodu, ktorí prispeli k záchrane Židov pred holokaustom. Izrael, konkrétne Komisia pre rozpoznávanie spravodlivých, založená v roku 1963 pri pamätníku Jad va-šem a vedená Izraelským najvyšším súdom, udeľuje titul Spravodliví medzi národmi tým, ktorí preukázateľne túto činnosť vyvíjali. Väčšina ocenených zo Slovenska ho získala po roku 1990, keď boli znovu obnovené diplomatické styky medzi Česko-Slovenskom a Izraelským štátom. Mená všetkých vyznamenaných sú uvedené aj v zozname, ktorý je vystavený v Múzeu židovskej kultúry v Bratislave.

Titul nosí vyše 27 000 ľudí, z toho 570 zo Slovenska.[1]

Spravodliví kresťania alebo Spravodliví medzi národmi je pôvodne tradičný židovský pojem, ktorý sa vyrovnával so skutočnosťou, že aj mimo židovskú vieru boli dobrí ľudia riadiaci sa božími zákonmi.[chýba zdroj] Komisia, ktorá začala svoju činnosť v roku 1963, prevzala úlohu udeľovania tohoto čestného titulu podľa prísnych kritérií. Používa pri tom informácie od svedkov, z verejnej diskusie a historického výskumu.

Ocenení získavajú pamätnú medailu a diplom Jad va-šem, sú zapísaní do tejto inštitúcie a ich meno je vytesané do Múru cti v Záhrade Spravodlivých v Jad va-šem.

Kto môže získať ocenenie upraviť

Na ocenenie "Spravodlivý medzi národmi" môžu byť navrhnuté osoby nežidovského pôvodu na základe autentického svedectva alebo iných dokladov, ktoré jasne preukazujú podstúpenie rizika straty života, slobody a bezpečnosti v súvislosti so záchranou jedného alebo niekoľkých Židov pred smrťou alebo deportáciou počas holokaustu, a to bez nároku na akúkoľvek peňažnú alebo nepeňažnú odmenu.

Zachránení Židia, rovnako ako ich príbuzní a potomkovia, sú primárne oprávnení navrhovať  kandidátov na udelenie ocenenia. V osobitných prípadoch záchrancovia a ich príbuzní, rovnako ako svedkovia záchranných akcií, môžu tiež podať návrhy, avšak ich návrhy majú iba informatívny charakter.

Aby bolo možné navrhnúť kandidáta na zaradenie medzi Spravodlivých medzi národmi, je potrebné nasledujúcu dokumentáciu:

1. Podpísané a notársky overené svedectvo preživších a ďalších svedkov z pokusu záchrany. Svedectvo by malo zahŕňať všetky známe osobné údaje záchrancu a zachránenej osoby, detailný popis záchranného pokusu (ako bol nadviazaný kontakt so záchrancom; forma záchrany, miesto a dátum záchrany, aká dohoda alebo opatrenia boli učinené medzi záchrancom a zachráneným, aké nebezpečenstvo záchranca podstupoval, apod.). Svedectvo môže byť spísané v hebrejčine alebo v akokoľvek európskom jazyku.

2. Dokumenty, ktoré môžu potvrdiť pokus o záchranu a osud zachránených: oficiálne dokumenty z obdobia holokaustu; listy alebo denníky; fotografie zachránených a záchrancov, povojnová korešpondencia medzi zachránenými a ich rodinami so záchrancami a ich rodinami, povojnové spomienky alebo výpovede zo strany zachránených; svedectvá iných ľudí, ktorí vedeli o záchrane (susedia, ďalší zachránení, a pod.), prípadne i iné dokumenty, ktoré môžu vrhnúť svetlo na akt záchrany a vzťah medzi záchrancami a zachránenými.

Na základe poslanej dokumentácie výbor historikov v Jad va-šem rozhodne o udelení ocenenia Spravodlivý medzi národmi.

Významní nositelia upraviť

Poznámka: Nasledujúci zoznam obsahuje len veľmi obmedzený výber, v ktorom sú uvedení najznámejší nositelia ocenenia Spravodliví medzi národmi (tí, čo zachránili najviac životov, podstupovali najväčšie riziko alebo niečím iným zaujali). Tento výber sa nedá považovať za vyčerpávajúci.

A
...
B
C, Č
...
D
E
...
F
G
H
...
Ch
...
I
...
J
K
L
...
M
O
...
P
Q
...
R, Ř
S, Š
T
U
...
V
W
X
...
Y
...
Z
...

Počty podľa krajín alebo národností upraviť

k 1. 1. 2017, zdroj: Yad Vashem Archivované 2018-01-20 na Wayback Machine*
Poľsko 6706
Holandsko 5595
Francúzsko 3995
Ukrajina 2573
Belgicko 1731
Litva 891
Maďarsko 844
Taliansko 682
Bielorusko 641
Nemecko 601
Slovensko 591
Grécko 335
Rusko 204
Srbsko 135
Lotyšsko 136
Česko 116
Chorvátsko 115
 
Rakúsko 109
Moldavsko 79
Albánsko 75
Nórsko 67
Rumunsko 60
Švajčiarsko 49
Bosna 43
Arménsko 24
Dánsko* 22
Veľká Británia 22
Bulharsko 20
Severné Macedónsko 10
Slovinsko 10
Švédsko 10
Španielsko 9
USA 5
Estónsko 3
 
Portugalsko 3
Brazília 2
Čína 2
Čile 2
Indonézia 2
Peru 2
Čierna hora 1
Egypt 1
Ekvádor 1
Gruzínsko 1
Írsko 1
Japonsko 1
Kuba 1
Luxembursko 1
Salvádor 1
Turecko 1
Vietnam 1

celkovo 26513

* predstavitelia dánskeho ilegálneho odboja trvali na tom, že všetci členovia sa zúčastnili a podieľali na záchrane Židov ako jeden celok a preto celý dánsky národ je uznávaný ako "Spravodliví medzi národmi" za záchrannú akciu, počas ktorej za jednu noc tajne previezli dánskych Židov do bezpečia, na švédsky breh

Nositelia zo Slovenska upraviť

Koncom januára 2018 bolo ďalších 12 Slovákov ocenených: Mária Hradská, Adam Fiačan, Mária Fiačanová, Juraj Holčík, Adam Bomba, Jozef Kisel, Štefan Tarcala, Vasiľ Kyjovský, Ľudovít Repáš, Ján Balciar, Ján Ozvald a Katarína Ozvaldová.[1] K 31.3.2018 bolo ocenených titulom Spravodlivý medzi národmi 591 Slovákov.

Referencie upraviť

  1. a b Denník N. Denník N (Bratislava: N Press), 2018-01-31. Dostupné online [cit. 2018-02-01]. ISSN 1339-844X.

Externé odkazy upraviť