Stúpavosť (angl. Climbing Capacity) je zmena výšky lietadla za istý časový úsek počas stúpania. Údaj stúpavosti sa spravidla viaže na relatívne dlhší časový interval (desiatky sekúnd, minúty). Stúpavosť sa vyjadruje v metroch za sekundu, alebo stopách za sekundu, resp. stopách za minútu.

Rekord v stúpavosti drží stroj MiG-29, ktorý dosiahol stúpavosť 330 m/s. Priemerná stúpavosť strojov MiG-29 sa pohybuje okolo 109 m/s, ktorú stroj dosahuje od hladiny mora do 6000 m.

Zdroje upraviť