Stalaktit je visiaci kvapeľ, strechulec, visiak. V prevažnej väčšine prípadov vznikajú krasovými javmi. Tvorí ich hlavne hornina tvorená z kalcitu, tzv sinter. Spojením stalaktitu so stalagmitom vzniká stalagnát.

Najväčší stalaktit v Ohio Caverns

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Stalaktit