Prof. RNDr. Stanislav Ondrejka, DrSc. (* 22. máj 1933 Liptovská Štiavnica – † 16. júl 2008 Banská Bystrica) bol fyzik, vysokoškolský pedagóg.

Stanislav Ondrejka
fyzik, vysokoškolský pedagóg
Narodenie22. máj 1933
Liptovská Štiavnica
Úmrtie16. júl 2008 (75 rokov)
Banská Bystrica

Životopis upraviť

V roku 1952-1957 absolvoval štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, 1972 RNDr., CSc., 1976 doc., 1992 prof., 1993 DrSc. Od roku 1957 pôsobil v Banskej Bystrici ako vysokoškolský pedagóg, ako vedúci Katedry fyziky na Pedagogickej fak. v Banskej Bystrici (1965-1983), ako prodekan pre vedu a výskum (1982-1991) a ako dekan na Fakulte prírodných vied UMB v Banskej Bystrici (do 1. marca 2001). Bol členom redakčnej rady časopisu Matematika, fyzika, informatika (1978-1988), od r. 1991 je členom redakčnej rady časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky. Bol členom ÚV a členom Predsedníctva ÚV JSMF ČSAV (1962-1992). Od roku 1970 bol členom ÚV, členom Predsedníctva ÚV JSMF pri SAV a predsedom fyz. pedag. sekcie a od roku 1992 čestným členom JSMF pri SAV v Bratislave. Na celosvetovej výstave DIDACTA (1984 : Bazilej, Švajčiarsko) získal bronzovú medailu a na Lipskom veľtrhu zlatú medailu (1985). Bol autorom odborných publikácií Súprava pre netradičné pokusy z geometrickej optiky a polarizácia svetla. - Diapanels for Physic I., II., III. - Molekulová fyzika a termika.

Ocenenie upraviť

  • Roku 1985 získal Cenu ministerstva školstva SSR za významné výsledky vo vedeckej práci, 1987 mu bol udelený titul
  • zaslúžilý člen JSMF pri SAV za organizovanie vedeckej práce

Literatúra upraviť

  • Kto bol kto v Banskej Bystrici v roku 2001

Externé odkazy upraviť