Stará železná doba

Stará železná doba alebo staršia železná doba (lingvisticky nesprávne …doba železná) je rozlične datovaný starší úsek železnej doby. V niektorých krajinách Európy napríklad na Slovensku sa tradične úplne kryje s halštatskou dobou.

Podrobnosti pre strednú Európu pozri pod halštatská doba.