Stará nórčina

Stará nórčina je severogermánsky jazyk, ktorý patril do západnej vetvy staroseverčiny, predchodca nórčiny.

Nórčina sa však postupom časom viac odklonila od staronórčiny, na základe dlhodobého a zreteľného vplyvu dánčiny, a i nemčiny. Gramatika dnešnej nórčiny je iná, zjednodušená.

Za jazyk najviac podobný starej nórčine sa dá považovať islandčina, jazyk, ktorý za dobu svojej existencie prešiel len minimálnymi zmenami a i gramatika sa zachovala.