Staré Veľké Bulharsko (iné názvy: Veľké Bulharsko, Veľkobulharská ríša, Staré Bulharsko, bulh. Стара Велика България, po grécky: Η παλαιά μεγάλη Βουλγαρία) alebo Onoguria bol štát existujúci v rokoch 632 - 665 na území medzi Kaukazom, Volgou a Karpatmi. Jeho zakladateľom bol chán Kubrat a obyvateľmi boli Protobulhari a ich jednotlivé kmene, ktoré boli v tom čase podriadené Avarskému a Západotureckému chanátu.

Staré Veľké Bulharsko okolo roku 650.

Dejiny

V roku 635 chán Kubrat podpísal mierovú zmluvu s byzantským cisárom Heraklom. Okolo roku 654 sa územie Onogurie rozdelilo na tri časti, ktoré po Kubratovej smrti mali jeho traja synovia udržať. Prvý sa ujal vlády najstarší syn - Batbajan - a nejaký čas odolával nájazdom Chazarov, no neskôr sa im podrobil. Mladší syn Kotrag založil pri ústí rieky Kama a Volga Povolžské Bulharsko a Asparuch pri delte rieky Dunaj založil Dunajské Bulharsko.

Externé odkazy

Zdroj

  • Dejiny Bulharska, Otvoreno obštestvo, Sofia, 1996.
  • Rašev R.: Prabulhari v 5. - 6. storočí, Orbel, Sofia, 2005.