Starý židovský cintorín (Praha)

Starý židovský cintorín, ležiaci v Josefove v mestskej časti Starom Meste, Praha 1 fungoval od roku 1478 do roku 1786 a je tretím známym židovským cintorínom (prvý sa nachádzal zrejme na Újezde, druhý – predchodca Starého židovského cintorína prezývaný tiež Židovská záhrada – bol pri Vyšehradskej ceste na Novom Měste). Od roku 1995 je národnou kultúrnou pamiatkou.

Starý židovský cintorín v Prahe

Poloha upraviť

Každá židovská obec mala svoju svätyňu (synagógu) a pri nej aj svoj cintorín, no väčšina židovských cintorínov sa nachádzala na neobývanom území. Pražský Starý židovský cintorín je v tomto výnimkou, pretože sa nachádza na malom, uzavretom území, takže sa stal súčasťou zahusťujúceho sa mesta. Jeho presné umiestnenie je medzi ulicami U starého hřbitova, Břehová, 17. listopadu a Široká.

Opis upraviť

Cintorín má nepravidelnú, no pomerne rozsiahlu plochu (o určité pozemky prišiel počas pražskej asanácie Starého Mesta). Je uzavretý medzi obvodovými múrmi, ktoré boli postavené v roku 1911 a je osadený stromami (javor, jaseň, agáty a i.). Cintorín obsahuje 12 000 náhrobných kameňov a náhrobných domčekov, ktoré vznikali najmä v období baroka. Je tiež jediným cintorínom Európe, na ktorom sa zachovalo tak veľké množstvo týchto náhrobných domčekov. Všetky náhrobky sú kamenné (zo žuly, pieskovca a mramoru) a vznikali od obdobia gotiky až do neskorého baroka. Na náhrobkoch sa v neskorších rokoch objavujú i rôzne motívy zo židovskej tradície, ako napr. strapec hrozna (symbol plodnosti a múdrosti), pokladnička (symbol dobročinnosti) alebo šesťcípa Dávidova hviezda, no objavujú sa tiež symboly pôvodu (napr. pri potomkoch chrámových kňazov), rodinné symboly alebo symboly povolaní (napr. nožničky pri krajčírovi alebo husle pri hudobníkovi).

Najstarší náhrobok pochádza z roku 1439. I vďaka tomu, že bol jediným židovským cintorínom, jeho kapacita nemohla postačovať tak rozsiahlej židovskej komunite, ako žila v Prahe, preto sa mŕtvi pochovávali vo vrstvách nad sebou. Dnes sa tu nachádzajú hroby, ktoré majú aj 12 vrstiev hrobov nad sebou. Vedľa cintorína je tiež postavená obradná sieň v novorománskom štýle, ktorú postavili podľa projektov J. Gerstla v rokoch 1906 – 1908.

História upraviť

 
Pohľadnica č. 782 od autorov Knackstedt & Näther približne z roku 1900

Starý židovský cintorín bol založený niekedy v 1. polovici 15. storočia a od 70. rokov 15. storočia bol jediným židovským cintorínom v Prahe. Jeho predchodcom bol cintorín z Nového Mesta nazývaný Židovská záhrada. V 16. a 17. storočí sa niekoľkokrát rozširoval a pochovávalo sa na ňom až do roku 1787. V tomto roku vyšlo nariadenie cisára Jozefa II., podľa ktorého sa nesmelo pochovávať vo vnútri mesta. Po jeho uzavretí začala využívať židovská komunita dva menšie cintoríny v Prahe na Žižkove. V súčasnosti je používaný iný cintorín neďaleko Olšanských cintorínov. Ostatné pražské cintoríny sú ponechané ako nemí svedkovia dávnych dní.

Pochované osobnosti upraviť

Na cintoríne je pochovaných mnoho významných osobností židovskej komunity, ako:

Iné projekty upraviť