Starý svet je Európa, Ázia a Afrika; výraz sa často používa aj na označenie európskej kultúry, zvykov atď.

Historická mapa Starého sveta

V prvom význame sa používa v niektorých historických kontextoch od 16. storočia (najmä v súvislosti so zámorskými objavmi) a v biológii (napríklad pri triedení druhov opíc z geografického hľadiska). Je to opak pojmu Nový svet.

Pojem sa používa aj vo vinárstve, tam však označuje z hľadiska pôvodu vína len Európu a severnú Afriku a z hľadiska štýlu vína akúkoľvek oblasť okrem juhovýchodu Kalifornie a Austrálie. Nový svet sú potom ostatné územia.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT Zdroj z ktorého (pôvodne) čerpal tento článok