Staroveký národ je neurčité zoskupenie etnických skupín, ktorých jednotiacim prvkom bol otrokársky charaketer spoločnosti, často s prežívajúcimi rodovými a kmeňovými vzťahmi a závislosťami. K starovekým národom patria európske staroveké národy a ázijské staroveké národy.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.