Statok je predmet alebo služba, ktorá slúži na uspokojovanie ľudských potrieb (napr. stroje, potraviny, zručnosti). Podľa Milana Kovačku je statok predmet chcený na nejaký účel v ekonomike. Statky sú užitočné predmety vonkajšieho sveta. Zdroje, ktoré používame na výrobu statkov, sú obmedzené.[1]

Rozdelenie statkov upraviť

  • podľa dostupnosti:
    • voľné statky – sú prístupné všetkým ľuďom bez obmedzenia (vzduch);
    • vzácne statky (ekonomické) - existujú v obmedzenom množstve, môžu byť výsledkom výroby (výrobky) alebo vzácnou surovinou (ropa, drahé kovy);
  • podľa formy: hmotné (výrobky) a nehmotné (služby);
  • podľa účelu: kapitálové (používajú sa vo výrobe, slúžia na výrobu ďalších statkov) a spotrebné (sú určené ku konečnej spotrebe);
  • podľa vlastníctva: súkromné a verejné;

Uspokojovanie potrieb človeka alebo podniku užívaním statkov sa volá spotreba. Tí, čo sa na spotrebe podieľajú, sú spotrebitelia. Vzťah medzi potrebami a zdrojmi vytvára základný rámec hospodárstva, lebo potreby sa menia a rozširujú a zdrojov máme len obmedzené množstvo.

Referencie upraviť