Stavač

(Presmerované z Stavače)

Stavač je všeobecný názov pre poľovné plemená psov, ktoré sa používajú na tzv. "vystavovanie" zveri. V rámci systematicky FCI sa tieto plemená zaraďujú do skupiny č. 7 (Stavače). Sú úzko príbuzné duričom a farbiarom.

Slovenský hrubosrstý stavač

Dva pohľady

upraviť

Tak isto ako o iných typoch poľovných plemien, aj o stavačoch môžeme hovoriť z dvoch pohľadov:

  • stavač ako príslušník príbuznej skupiny plemien stavačov (genetický pohľad): označujeme tak každého príslušníka plemien, zaraďovaných do siedmej skupiny FCI, bez ohľadu na jeho pracovné využitie. V užšom význame sa v niektorých zdrojoch pod pojmom stavač označujú len tzv. kontinentálne stavače (FCI skupina 7, sekcia 1). Britské a írske stavače (FCI skupina 7, sekcia 2) sa potom označujú ako pointre a setre.
  • stavač ako pracujúci poľovný pes (pracovný pohľad): označujeme tak každého psa, ktorý má výcvik stavača alebo pracuje v loveckej praxi ako stavač – nemusí byť príslušníkom stavačských plemien.

V prípade stavačov sa oba uvedené významy často spájajú, nakoľko nebýva zvykom používať na prácu stavača iné plemeno ako stavača, pointra či setra.

Rozdelenie

upraviť

Stavače delíme na dve základné skupiny podľa pôvodu:

  • Kontinentálne (európske) stavače – väčšinou ide o veľké plemená psov, s výborným čuchom a sile vyvinutým loveckým pudom. Všetky sa zaraďujú do FCI skupiny 7, sekcia 1. Tieto typy stavačov sú veľmi obľúbené a využívané aj u nás.
    Zaraďujeme k nim napríklad plemená: slovenský hrubosrstý stavač, weimarský stavač, maďarský krátkosrstý stavač, maďarský drôtosrstý stavač, nemecký krátkosrstý stavač, alebo nemecký hrubosrstý stavač.
  • Britské a írske stavače (resp. pointre a setre) – sú poväčšine vysoké štíhle psy, taktiež s výborným čuchom a loveckým pudom. Pointre sú obvykle krátkosrsté, setre zasa dlhosrsté. S kontinentálnymi stavačmi sú veľmi úzko príbuzné.
    Patria sem napríklad plemená: anglický pointer, anglický seter, írsky seter alebo gordonský seter.

Práca stavača

upraviť

Stavač, na rozdiel od duriča, nesmie byť pri love hlučný. Sprevádza na love poľovníka, loviaceho strelnou zbraňou. Čuchom sleduje pohyb prípadnej koristi. Po zistení koristi signalizuje lovcovi prítomnosť zveri tichým signálom. Obvykle zastane v pohybe a zdvihne jednu prednú labu. Alternatívne si môže lahnúť, sadnúť, alebo použiť iný nacvičený signál. Takto pes potichu signalizuje lovcovi prítomnosť koristi bez toho, aby ju vyplašil. Hovoríme, že "vystavuje" zver.

V našich podmienkach sa používa predovšetkým na lov drobnej a srnčej zveri.

Stavače sa často v našej poľovnej praxi používajú aj ako prinášače a neraz aj ako strážne psy.

História

upraviť

Stavače sú pomerne mladým typom poľovných plemien. Ich rozvoj začal s používaním strelných zbraní v poľovnej praxi. Pri používaní strelných zbraní nebolo výhodné využitie hlasitého temperamentného duriča, nakoľko tento mohol ľahko lovcovi korisť odplašiť. Preto sa postupne z duričov vyberali také jedince, ktoré nemali pri štvaní tendenciu brechať. Hlasité oznamovanie koristi sa postupne nahrádzalo inými znakmi – zdvihnutím laby, sadnutím alebo zaľahnutím. Pri výbere týchto jedincov sa však dbalo na to, aby tieto žiadúce vlastnosti neboli na úkor ostatných loveckých kvalít.