Stavba (iné názvy: stavanie, výstavba, stavebná činnosť, realizácia/uskutočňovanie stavby, najmä vo väčšom rozsahu budovanie; dokonavý vid postavenie, vystavanie, vystavenie, vybudovanie) je súhrn stavebných prác (vrátane montážnych prác) a investičných dodávok na vytvorenie konštrukcie technického diela.[1]

Stavba mrakodrapov

Nejde o jednu činnosť, stavba je proces pozostávajúci z viacerých úloh v rovnakom čase. Zvyčajne úlohy riadi projektový manažér, pričom dozor vykonávajú hlavný stavbyvedúci, konštruktér, stavebný inžinier, stavebný dozor alebo architekt. Na úspešnú realizáciu projektu je dôležité efektívne plánovanie. Osoby navrhujúce a realizujúce daný stavaný objekt musia brať do úvahy aj vplyv úlohy na životné prostredie, ako aj úspešné časové plánovanie, tvorbu rozpočtu, bezpečnosť pri práci, dostupnosť stavebných materiálov, logistiku, nepríjemnosti pre verejnosť spôsobené stavebnými prieťahmi, výberovým konaním atď.

Typy stavieb

upraviť

Všeobecne platí, že existujú štyri typy stavby:[pozn 1]

Časti procesu stavby

upraviť
Projektovanie

V súčasnosti stavba obvykle zahŕňa prevedenie projektu do reality. Mal by byť zostavený oficiálny projektový tím na plánovanie fyzických postupov a na integráciu týchto postupov s ostatnými časťami. Projekt sa obyčajne skladá z výkresu a špecifikácií, ktoré zvyčajne pripravuje projektový tím pozostávajúci zo stavebných architektov, kalkulantov (plánovačov nákladov), projektantov technického vybavenia, elektrotechnikov, statikov, odborníkov v oblasti požiarnej ochrany a poradcov v oblasti plánovania, architektúry a archeológie.

Finančné poradenstvo

Veľké projekty môžu zahŕňať veľmi zložité finančné plány a často začínajú s konceptuálnym odhadom vykonaným odborníkom na odhad nákladov stavby. Ako sa fázy projektu realizujú, môžu byť predané, zmenený veriteľ alebo majiteľ za iného, zatiaľ čo požiadavky na logistiku, obchod a materiály zostávajú.

Právne aspekty

Stavba musí pasovať do právneho rámca platného pre daný majetok. Patria sem vládne predpisy a zákony o používaní majetku a záväzky, ktoré vzniknú v procese stavby. Stavbu na Slovensku upravuje tzv. Stavebný zákon, čiže zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

Interakcia odborných znalostí

Projektovanie, financie a právne aspekty sa prekrývajú a sú vo vzájomnom vzťahu. Projekt musí byť nielen štrukturálne kvalitný a hodiť sa na dané použitie a danú lokalitu, ale musí byť aj finančne realizovateľný a v súlade s právom. Finančná štruktúra musí vyhovovať potrebe vybudovania daného projektu a musí platiť sumy, ktoré sú vlastnené v súlade so zákonom. Právna štruktúra musí integrovať projekt do miestneho právneho rámca a právne presadzovať finančné následky procesu stavby.

Obstarávanie

Obstarávanie znamená súhrn činností vykonávaných klientom s cieľom získať majetok, v našom prípade stavbu. Existuje veľa rôznych foriem obstarávania stavby.[2]

Galéria

upraviť

Poznámky

upraviť
  1. porovnaj stavba (budova)

Referencie

upraviť
  1. stavba in: Paulička, I. (ed.): Všeobecný encyklopedický slovník S-Ž; §49g Stavebného zákona
  2. Cooke B., Williams P., 2004. Construction Planning, Programming & Control. Oxford. Blackwell Publishing Ltd.[1] Archivované 2013-03-02 na Wayback Machine

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Construction na anglickej Wikipédii.