Stavová rovnica je (nejaká) rovnica vyjadrujúca vzťah medzi termodynamickými stavovými veličinami.

Rozlišuje sa:

  • Zustandsgleichung. In: Lexikon der Chemie. [CD-ROM] Heidelberg ; Berlin : Spektrum, Akad. Verl., 2003. ISBN 978-3-8274-1151-8