Sternov-Gerlachov experiment

Sternov-Gerlachov experiment je experiment, ktorý meria spin častíc podľa toho, ako sa vychyľujú v nehomogénnom magnetickom poli. Je pomenovaný po Ottovi Sternovi a Waltherovi Gerlachovi.