Stokesov-Adamsov syndróm

Stokesov-Adamsov syndróm (iné názvy: Adamsov-Stokesov syndróm, Adamsov-Stokesov záchvat, Morgagniho-Adamsov-Stokesov syndróm) je syndróm, ktorého príčinou sú niektoré srdcové arytmie a ktorý je spôsobený následným náhlym znížením prísunu krvi do mozgu. Jeho typické príznaky sú:

Stokesov-Adamsov syndróm
Klasifikácia
MKCH-10I45.9 ako Bližšie neurčená porucha vedenia (odkaz)
Klinický obraz
Priebehtypicky synkopa
Príčinaniektoré srdcové arytmie
Postihnutý systémprevodový systém srdca → mozog

Star of life3.svg Pozri aj Medicínsky portál

Základnou prvou pomocou (ak nedôjde do 30 sekúnd k obnove vedomia a postihnutý prestane dýchať) je kardiopulmonálna resuscitácia (ideálne s použitím automatizovaného externého defibrilátora, ak je k dispozícii). Cieľom je udržanie životných funkcií a návrat pravidelnej srdcovej činnosti. Definitívnou liečbou je odstránenie príčiny, teda srdcovej arytmie - či už farmakologickou alebo chirurgickou liečbou, prípadne implantáciou kardiostimulátora.

Syndróm je pomenovaný podľa lekárov Williama Stokesa, Roberta Adamsa a Giovanni Battistu Morgagniho.

ZdrojeUpraviť