Stopa (rytmická jednotka)

najmenšia samostatná jednotka v metrickej organizácii verša

Stopa je najmenšia samostatná jednotka v metrickej organizácii verša. V nej vždy musí byť prítomný prvok, ktorý je nositeľom metrického impulzu.