Stredný mozog alebo mezencefalon (lat. mesencephalon) je časť mozgu, nervová štruktúra, v ktorej sú uložené prvotné centrá zraku a sluchu.

Obsahuje nervové vlákna spájajúce nižšie položené časti - miechu a predĺženú miechu - s hemisférami mozgu. Má význam pri udržaní vzpriamenej polohy tela.

Je to najkratší úsek mozgu a nachádza sa medzi Varolovým mostom a mozočkom. Prechádza ním Sylviov kanál, ktorý spája 3. a 4. mozgovú komoru.

V hornej časti sú 2 páry hrbolčekov, tzv. štvorhrbolie (corpora quadrigemina). V prednom páre končí časť vlákien zrakového nervu. V zadnom sú uložené nižšie sluchové centrá (napr. reflexné otočenie hlavy za zvukom).

Centrá v strednom mozgu: zrakové, sluchové reflexy, pohyb očí, hlavy, inervácia okohybných svalov.