Stredný paleolit je obdobie paleolitu v rokoch 250 000/130 000/125 000 - 40 000/35 000 pred Kr.

Antropogenéza

upraviť

Charakteristické je výskytom druhu človek neandertálsky, ale paralelne (cca. od roku 200 000 pred Kr.) už existoval aj druh človek rozumný. Spočiatku (prevažne do 200 000 pred Kr.) ešte existoval aj človek heidelberský (archaický Homo sapiens). Čiastočne sporný je zatiaľ druh Homo floresiensis (tzv. hobbit; nález z roku 2003), ktorý sa vyskytoval ku koncu obdobia.

Časové vymedzenie

upraviť

250 000/200 000 pred Kr. sú prvé nálezy neandertálca, 135 000/130 000/125 000 je začiatok klasických nálezov neandertálca v Európe, 40 000/35 000 pred Kr. je začiatok nálezov kromaňonca.

Pred stredným paleolitom sa vyskytoval starý paleolit (v užšom zmysle); po ňom nasledoval mladý paleolit (v užšom zmysle).

Geológia

upraviť

Tomuto obdobiu geologicky zodpovedá pokračovanie štvrtohôr a ľadovej doby so striedajúcimi sa glaciálmi (ľadovými dobami) a integlaciálmi (interglaciálmi), ako aj koniec stredného pleistocénu (0,781 mil. - 0,126 mil. rokov pred Kr.) a podstatná časť mladého pleistocénu (0,126 mil. rokov pred Kr. – ca. 9600 pred Kr.).

Slovensko

upraviť
Bližšie informácie v hlavnom článku: Stredný paleolit na Slovensku

Na Slovensku sa v tomto období (250 000 - 40 000 pred Kr.) vyskytovali tieto kultúry:

Z tohto obdobia (asi 100 000 pred Kr.) pochádza aj významný nález skamenej výplne lebky neandertálca z Gánoviec.