Strieľne sú úzke otvory v múroch či hradbách s ostrým ostením, ktoré mali za úlohu poskytovať čo najväčšiu ochranu obrancom pri zachovaní čo najširšieho streleckého uhlu. Strieľne vznikli postupným zužovaním medzier cimburia. V hrubších stenách hradieb vytvárajú strieľne vačšie niky kvôli bezproblémovému prístupu strelcov. Po stranách streľného otvoru boli často umiestňované lavičky.

Obranný múr s rôznymi druhmi strieľní zakončený cimburím

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Strieľňa