Strunzova klasifikácia minerálov

Strunzova klasifikácia minerálov je jeden z najpoužívanejších systémov klasifikácie minerálov. Bola vytvorená nemeckým mineralógom Karlom Strunzom, ktorý ju publikoval prvýkrát v roku 1941 v diele Mineralogische Tabellen. Odvtedy bola niekoľkokrát dopĺňaná, v súčasnosti je v ôsmej verzii a o jej aktualizáciu sa stará Medzinárodná mineralogická asociácia.

Iný, často používaný systém klasifikácie minerálov je Danaova klasifikácia.

Strunzova klasifikácia používa rozdelenie minerálov na základe ich chemických a kryštalografických vlastností do 9. hlavných tried:

  1. Prvky
  2. Sulfidy a sulfosoli
  3. Halogenidy
  4. Oxidy a hydroxidy
  5. Nitráty, karbonáty a boráty
  6. Sulfáty, chromáty, molybdáty a wolframáty
  7. Fosfáty, arzenáty a vanadáty
  8. Silikáty
  9. Organáty

Podrobné členenie

upraviť
I/A - Kovy a intermetalické zlúčeniny, karbidy, nitridy, fosfidy a silicidy
I/A.01 - Séria medi, striebra a zlata
I/A.02 - Séria ortuti a amalgámov
I/A.03 - Séria hliník - chatyrkit
I/A.04 - Séria zinok-kadmium
I/A.05 - Séria olova
I/A.06 - Séria chrómu, titán - chrómferidy
I/A.07 - Séria železa
I/A.08 - Séria niklu
I/A.09 - Séria hongquit - tantalkarbidova
I/A.10 - Séria osbornit - sinoitova
I/A.11 - Séria barringerit-schreibersitova
I/A.12 - Séria perryit-ferdisilicitova
I/A.13 - Séria osmia
I/A.14 - Séria platiny
I/A.15 - Séria izoferoplatiny a feronikelplatiny
I/A.16 - Séria zvjagincevit - plumbopalladinitova
I/A.17 - Séria paolovit -tajmiritova
I/B - Polokovy a nekovy
I/B.01 - Séria arzén bizmutova
I/B.02 - Séria uhlíková, grafit - lonsdaleitova
I/B.03 - Séria síry a selénu
I/B.04 - Séria kremikova
II/A - Zliatiny a zliatinám podobné minerály s Cu, Ag, Au a Ni
II/A.01 - Séria algodonit - kuprostibitova
II/A.02 - Séria alargentum - diskrazitova
II/A.03 - Séria bezsmertnovit - maldonitova
II/A.04 - Séria dienerit - maucheritova
II/A.05 - Séria atheneit - genkinitova
II/A.06 - Séria vasilit - luberoitova
II/A.07 - Séria telargpalit - borovskitova
II/B - Sulfidy s pomerom kov: S, Se, Te > 1:1
II/B.01 - Séria chalkocit - yarrowitova
II/B.02 - Séria betechtinit - bornitova
II/B.03 - Séria berzelianit - athabascaitova
II/B.04 - Séria weissit - rickarditova
II/B.05 - Séria akantit - empressitova
II/B.06 - Séria jalpait - imiteritova
II/B.07 - Séria petrovskait - muthmannitova
II/B.08 - Séria argyrodit - canfielditova
II/B.09 - Séria danielsit - furutobeitova
II/B.10 - Séria petrovicitova
II/B.11 - Séria carlinitova
II/B.12 - Séria rhodplumsit - oregonitova
II/B.13 - Séria vožminitova
II/B.14 - Séria donharrisitova
II/B.15 - Séria hauchecornitova
II/B.16 - Séria pentlanditova
II/B.17 - Séria mackinawit - charaelachitova
II/C - Sulfidy s pomerom kov: S, Se, Te = 1:1
II/C.1 - Séria sfaleritu a príbuzných zlúčenín
II/C.2 - Séria sfaleritu a príbuzných zlúčenín - lautitova
II/C.3 - Séria chalkopyritu a príbuzných zlúčenín
II/C.4 - Séria chalkopyritu a príbuzných zlúčenín, mooihoekit- orickitova
II/C.5 - Séria chalkopyritu a príbuzných zlúčenín, raguinit- picotpaulitova
II/C.6 - Séria staninu
II/C.7 - Séria staninu, stanoidit - vinciennitova
II/C.8 - Séria staninu, čatkalit - mawsonitova
II/C.9 - Séria staninu, hemusit - kiddcreekitova
II/C.10 - Séria staninu, germanitu
II/C.11 - Séria tetraedritova
II/C.12 - Séria tetraedritu, watanabeit - gruzdevitova
II/C.13 - Séria wurtzitova
II/C.14 - Séria cubanitova
II/C.15 - Séria galenitova
II/C.16 - Séria miargyrit - volynskitova
II/C.17 - Séria herzenbergit - cylindritova
II/C.18 - Séria cinabarit - hypercinabaritova
II/C.19 - Séria troilit - pyrhotin - heideitova
II/C.20 - Séria nikelinu a príbuzných zlúčenín, polarit - čerepanovitova
II/C.21 - Séria milleritova
II/C.22 - Séria covellinova
II/C.23 - Séria juškinit - vjalsovitova
II/C.24 - Séria vulcanitova
II/C.25 - Séria vysockit - cooperitova
II/D - Sulfidy s pomerom kov: S, Se, Te < 1:1
II/D.1 - Séria linnéitu a príbuzných zlúčenín
II/D.2 - Séria dayingit - xingzhongitova
II/D.3 - Séria inagliitova
II/D.5 - Séria brezinaitova
II/D.6 - Séria kašinitova
II/D.7 - Séria paxitova
II/D.8 - Séria stibnit-bismutinova
II/D.9 - Séria tetradymitu, tellurantimon - kawazulitova
II/D.10 - Séria tetradymitu, nevskit - tsumoitova
II/D.11 - Séria tetradymitu, ikunolit - joséitova (B)
II/D.12 - Séria tetradymitu, poubait - rucklidgeitova
II/D.13 - Séria tetradymitu, kočkarit - hedleyitova
II/D.14 - Séria cameronitova
II/D.15 - Séria montbrayit - buckhornitova
II/D.16 - Séria kostovit - calaveritova
II/D.17 - Séria pyritu a príbuzných zlúčenín fukučilit - micheneritova
II/D.18 - Séria kobaltitu, kobaltit - ullmannit - tolovikitova
II/D.19 - Séria kobaltitu, krutovitova
II/D.20 - Séria markazit-iridarsenitova
II/D.21 - Séria borišanskýit-urvantsevitova
II/D.22 - Séria arzenopyritova
II/D.23 - Séria löllingit-costibitova
II/D.24 - Séria klinosafflorit-paracostibitova
II/D.25 - Séria molybdenitova
II/D.26 - Séria molybdenitova
II/D.27 - Séria bambollaitova
II/D.28 - Séria melonitu, berndtit - moncheitova
II/D.29 - Séria skutterudit-iridisitova
II/E - Sulfosoli
II/F - Sulfidy s nekovovými vlastnosťami
II/F.01 - Séria patronitova
II/F.02 - Séria duranusit - jeromitova
II/F.03 - Séria getchellit - wakabajašilitova
II/F.04 - Séria rochait - thalcusitova
II/F.05 - Séria rochait - čvilevaitova
II/F.06 - Séria djerfisherit - thalfenisitova
II/F.07 - Séria rasvumit - bartonitova
II/F.08 - Séria caswellsilveritova
II/F.09 - Séria erdit - coyoteitova
II/F.10 - Séria gerstleyitova
II/F.11 - Séria kermezit - cetineitova
II/F.12 - Séria baženovitova
II/F.13 - Séria capgaronnit - perrouditova
II/F.14 - Séria corderoit - arzakitova
II/F.15 - Séria kolarit - radhakrišnaitova
II/X - Nezaradené sulfidy a sulfosoli
II/X.00 - Séria nikelinova
III/A - Jednoduché halogenidy s pomerom prvok:halogén = 1:1
III/A.01 - Séria nantokit - miersitova
III/A.02 - Séria griceit - bromargytova
III/A.03 - Séria jodargyrit - tocornalitova
III/A.04 - Séria salmiakova
III/A.05 - Séria kalomel - moschelitova
III/A.06 - Séria sellaitova
III/A.07 - Séria tolbačitova
III/A.08 - Séria fluoritu a príbuzných zlúčenín
III/A.09 - Séria fluoritu a príbuzných zlúčenín
III/A.10 - Séria fluoritu a príbuzných zlúčenín
III/A.11 - Séria fluoritu a príbuzných zlúčenín
III/A.12 - Séria hydrohalit - antarkticitova
III/A.13 - Séria cadwalderit - hydromolysitova
III/B - Komplexné bezvodé halogenidy
III/B.01 - Séria ferruccit - berberiitova
III/B.02 - Séria mallardit - bararitova
III/B.03 - Séria kryolithionit - calcjarlitova
III/C - Komplexné halogenidy s vodou v štruktúre
III/C.01 - Séria gearksutit - čuchrovitova (Ce)
III/C.02 - Séria pachnolit - jaroslavitova
III/C.03 - Séria prosopit - boldyrevitova
III/C.04 - Séria aravaipait - kalcioaravaipaitova
III/C.05 - Séria stenonit - böggilditova
III/C.06 - Séria rinneit - kremersitova
III/C.07 - Séria rinneit - kremersitova
III/C.08 - Séria redikortsevit - tachyhydritova
III/D - Oxohalogenidy
IV/A - Oxidy s pomerom kov:kyslík = 1:1 a/alebo 2:1 (M2O, MO)
IV/A.01 - ľad
IV/A.02 - Séria kupritu
IV/A.03 - Séria bromellit zinkitu
IV/A.04 - Séria periklasová periklas-murdochit
IV/A.05 - Séria periklasová tenorit-crednerit
IV/A.06 - Séria periklasová montroydit-massicot
IV/A.07 - Séria periklasová brownmillerit-mayenit
IV/A.08 - Séria periklasová romarchit-hydroromarchit
IV/B - Oxidy s pomerom kov:kyslík = 3:4 (spinely)
IV/C - Oxidy s pomerom kov:kyslík = 2:3 (M2O3)
IV/D - Oxidy s pomerom kov:kyslík = 1:2 (MO2)
IV/E - Oxidy s pomerom kov:kyslík < 1:2 (M2O5, MO3)
IV/F - Hydroxidy a oxo-hydráty
IV/G - Oxidy vanádu (s V4+,5+)
IV/H - Hydoxidy a hydráty s uranylovým katiónom (UO2)2+
IV/J - Arzenitany (AsO3)3-
IV/K - Siričitany, seleničitany, telúričnany
IV/L - Jodičnany (IO3)-
V/A - Dusičnany
V/A.01 - Séria nitronatrit - nitrobaritova
V/A.02 - Séria nitrokalcit - nitromagnezitova
V/A.03 - Séria gerhardtit - likasitova
V/A.04 - Séria sveitova
V/B - Bezvodé uhličitany bez iných aniónov
V/B.01 - Séria zabuyelit - wegscheideritova
V/B.02 - Séria kalcitova
V/B.03 - Séria dolomitova
V/B.04 - Séria aragonitova
V/B.05 - Séria eitelit - shortit - carbocernaitova
V/C - Bezvodé uhličitany s inými aniónmi
V/D - Hydratované uhličitany bez iných aniónov
V/E - Hydratované uhličitany s inými aniónmi
V/F - Uranylkarbonáty
V/G - Jednoduché boritany (BO3)3-)
V/H - Planárne boritany (B2O5)4- až (B2O7)2-)
V/J - Reťazové boritany (B2O4)2- až (B6O10)2-)
V/K - Vrstevnaté boritany (Bx(O,OH)y
V/L - Boritany s aniónom (BO2)1- až (B6O10)2-
VI/A - Bezvodé sírany bez iných aniónov
VI/B - Bezvodé sírany s inými aniónmi
VI/C - Hydratované sírany bez iných aniónov
VI/D - Hydratované sírany s inými aniónmi
VI/F - Chrómany
VI/G - Molybdénany a volfrámany
VII/A - Bezvodé fosforečany bez iných aniónov
VII/B - Bezvodé fosforečnany, s inými aniónmi (F-, Cl-, Br-)
VII/C - Hydratované fosforečnany bez iných aniónov
VII/D - Hydratované fosforečnany s inými aniónmi
VII/E - Uranylfosforečnany a uranylarzeničnany
VIII/A - Nesosilikáty
VIII/A.01 - Séria fenakitová
VIII/A.02 - Séria liberitová
VIII/A.03 - Séria trimerit - larsenitová
VIII/A.04 - Séria olivínová
VIII/A.05 - Séria monticellit - glaukochroitová
VIII/A.06 - Séria wadsleyitová
VIII/A.07 - Séria larnitová
VIII/A.08 - Séria garnierit, pyrop henritermieritová
VIII/A.09 - Séria zirkón-thorogummitová
VIII/A.10 - Séria umbozeritová
VIII/A.11 - Séria huttonit- tombarthitová (Y)
VIII/A.12 - Séria eulytinová
VIII/B - Nesosubsilikáty
VIII/C - Sorosilikáty
VIII/D - Neklasifikované štruktúry
VIII/E - Cyklosilikáty
VIII/F - Inosilikáty
VIII/G - Prechodné štruktúry
VIII/H - Fylosilikáty
VIII/J - Tektosilikáty
IX/A - Oxaláty, soli iných organických kyselín
IX/A.01 - Séria whewellit - wheatleyitova
IX/A.02 - Séria mellit - abelsonitova
IX/AX - iné (neklasifikované)organické zlúčeniny
IX/AX.00 - Organické soly
IX/B - Zlúčeniny bez dusíka, reťazcové štruktury
IX/B.01 - Séria evenkitova
IX/B.02 - Séria kratochvílit - flagstaffitova
IX/C - Prírodné živice
IX/C.01 - Séria resinitova (živičná)
IX/D - Zlúčeniny s dusíkom
IX/D.01 - Séria močovina - guanín

Externé odkazy

upraviť

Pozri aj

upraviť