Sulpicius Severus (363 – okolo 420) bol rímsky kresťanský spisovateľ, autor životopisu svätého Martina (Vita sancti Martini), ktorým bola zahájená tradícia životopisov svätcov na kresťanskom západe.

Sulpicius Severus sa narodil v zámožnej rodine v oblasti, ktorá sa neskôr stala Akvitániou. V Burdigale (dnes Bordeaux) vyštudoval právo a uplatnil sa ako právnik. Výhodne sa oženil s bohatou dedičkou prestížnej senátorskej rodiny, ale jeho manželka zomrela predčasne. Po tejto udalosti, vo veku okolo 30 rokov sa na radu svojho priateľa Paulina z Noly zriekol svojej sľubnej kariéry a oddal sa askéze. Od roku 396 sa zdržiaval v meste Tours, pôsobisku svätého Martina. Fascinovaný jeho životom sa pustil do písania jeho životopisu. Roku 399 sa úplne vzdal svojho majetku a s finančnou podporou svojej svokry založil kláštor Primuliacum v južnej Galii. Tu zotrval až do svojej smrti okolo roku 420.

Okrem životopisu Martina z Tours zanechal Sulpicius niekoľko menších spisov, medzi nimi Dialogi (Rozhovory), dve dielka, v ktorých je konfrontovaný tourský svätec so svojimi kolegami z východných častí rímskeho sveta. Druhým významným dielkom je Chronica (Kronika), 2 knihy dejín od stvorenia sveta po udalosti roku 400. Ide o pomerne stručnú prácu opierajúcu sa predovšetkým o Bibliu. Chronica je významným prameňom týkajúcim sa kresťanských heterodoxných siekt, predovšetkým arianizmu a tiež Priscillianovej herézie.

Literatúra upraviť

  • CONTE, Gian Biagio. Dějiny římské literatury. Preklad Dagmar Bartoňková et al. Vyd. 1. Praha : KLP, 2003. 790 s. ISBN 80-85917-87-4.

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Sulpicius Severus na anglickej Wikipédii.