Superintendent (lat. superintendentus – „dozorca”) je cirkevný hodnostár v evanjelických cirkvách spravujúci - dozorujúci pridelené cirkevné územie takzvanú superintendentúru.

Slovensko upraviť

Česko upraviť

Tu sa používa tento výraz pre dané funkcie aj v súčasnosti, historicky sa používal aj v Sliezskej cirkvi evanjelickej augsburského vyznania, bol to historický výraz z dôb Rakúsko-Uhorska.

Anglicko upraviť

V Anglicku, ale aj anglicky hovoriacich krajinách sa výraz používa aj vo svetskej oblasti pre vyššie funkcie vo verejnej správe a priemysle.

Externé odkazy upraviť