Supermarket je obchod, ktorý predáva široký rozsah jedla. Väčšina supermarketov taktiež predáva rôzne ďalšie produkty do domácností, ktoré sú konzumované pravidelne, ako napríklad alkoholické nápoje (kde je to povolené), domáce čistiace prostriedky, lieky, oblečenie a niektoré predávajú aj veľkú škálu nepotravinárskych produktov. Supermarkety sú často súčasťou reťaze obchodov, ktorá vlastní alebo riadi ďalšie supermarkety nachádzajúce sa v rovnakom alebo iných mestách.

Supermarket

Pozri aj upraviť