Otvoriť hlavné menu

Susedná krajina je termín označujúci štát, alebo iné administratívne územie, ktoré má spoločnú hranicu s vybraným štátom.

Obsah

DelenieUpraviť

Krajiny spolu môžu "susediť" (hraničiť) niekoľkými spôsobmi:

 • Priamo
  • Prírodné hranice (rieky, hrebene pohorí, menšie jazerá, atď.)
  • Umelé hranice
 • Nepriamo
  • Námorné hranice

Špeciálne prípadyUpraviť

 • V prípade, že krajina nesusedí priamo so žiadnou inou krajinou, sa nazýva ostrovný štát (napríklad Malta)
 • V prípade, že krajina susedí len s jedným štátom (a nie je prímorská), nazýva sa z pohľadu susediacej krajiny enkláva (napríklad San Maríno)
 • V prípade, že krajina nemá celistvé územie a má izolovanú časť od zvýšného územia, nazývame toto územie exkláva

Z tohto hľadiska možno rozdeliť špecifické územia, ktoré sú:

 • exklávy
 • enklávy
 • exklávy a súčasne enklávy
 • ostrovné štáty
 
Štát A má izolované územie, medzi štátmi B a C – toto územie je pre štát A exkláva, pre štáty B a C je to susedná krajina, ktorá sa tak uvádza iba raz

ExklávaUpraviť

Exkláva je teda územie štátu, ktoré je izolované iným štátom, alebo administratívnym územím od hlavnej časti.. Najznámejšie exklávy v Európe:

EnklávaUpraviť

 
Štát A je voči štátu B enkláva

Enkláva je územie štátu, ktoré leží v inom štáte, pričom nesusedí so žiadnym iným. Enkláva môže byť časť územia iného štátu (v tom prípade je to z hľadiska materského štátu exkláva), alebo samostatný štát susediaci s jedným štátom. Najznámejšie enklávy v Európe:

Enkláva a exkláva súčasneUpraviť

 
Štát A má izolováné územie v štáte B – z hľadiska štátu A je to exkláva, z hľadiska štátu B je to enkláva

Medzi najznámejšiu exklávu a súčasne enklávu v Európe patrí

 • Talianske mesto Campione je od zvyšku talianska oddelené časťou Švajčiarska
 • v minulosti sa za takýto prípad dá pokladať aj Západný Berlín

Ostrovný štátUpraviť

 
Ostrovný štát A nepriamo susedí so štátmi B, C a D

Ostrovný štát je štát, ktorý nesusedí so žiadnou inou krajinou priamo, iba cez námorné hranice. Medzi najznámejšie ostrovné štáty v Európe patria