Susedská občina

Disambig.svg O ruskej novovekej roľníckej občine (18. stor. - 1906) pozri občina (Rusko).

Susedská občina (iné názvy: teritoriálna občina; keďže je takmer vždy založená na poľnohospodárstve nazýva sa aj roľnícka občina, v európskom stredoveku aj marka, chotárna občina, mir) je občina, ktorá je založená na územnom (nie primárne pokrvnom) princípe.

Vývojovo spravidla nasleduje po zániku rodovej občiny, založenej na pokrvnom princípe. Vyskytovala sa najmä v období tesne pred vznikom štátu a/alebo národnosti (u Slovanov v 6. - 8. storočí po Kr.) a je predpokladom ich vzniku; v obmenenej podobe - ako (púhe) kolektívne užívanie pasienkov, lesov, lúčnych polí, vôd, ciest, okrajových častí chotára - sa občiny niekde udržali až do 20. storočia (pozri napr. občina (Rusko)).

Raná (stredoveká) roľnícka občina bola územne jednotná pospolitosť veľkých rodinných (domových) občín, medzi ktorými boli hierarchické vzťahy nadvlády a podriadenosti, najčastejšie podľa zásad genealogickej príbuznosti s historicky vierohodným zakladateľom občiny.

Externé odkazyUpraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.