Svätopluk II. (Nitrianske kniežatstvo)

Svätopluk II. (9. – 10. stor. alebo posledná tretina 9. storočia[1]) bol veľkomoravské údelné knieža, pravdepodobne Nitrianska. Bol členom dynastie Mojmírovcov, syn kniežaťa Svätopluka I.

Orientoval sa na bavorských feudálov a východofranského kráľa Arnulfa, ktorí ho využívali ako svoj nástroj zasahovania do vnútorných záležitostí Moravy.[2] Podľa veľmi neskorej a nespoľahlivej tradície bola jeho matka Gizela, sestra Arnulfa. To by vysvetľovalo, prečo sa v sporoch s bratom obracal na strýka.[3]:22 Jeho brat, knieža Mojmír II., ho dal za to uväzniť, miesto, kde bol uväznený bola možno dnešná obec Zbehy[4]. V roku 899 ho z väzenia alebo obkľúčenia vyslobodili Bavori, pravdepodobne niekde pri dolnej alebo strednej Dyje alebo medzi Dyje a Dunajom[3]:931 a odviedli ho do Bavorska[5]:120. Pravdepodobne začiatkom roka 901 ho Mojmír II. vymenil za grófa Isanricha.[5]:121 Neskôr už o ňom nie sú žiadne správy.[1]

Referencie upraviť

  1. a b SVATOPLUK II. In: LUTOVSKÝ, Michal. Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. 1. vyd. Praha : Libri, 2001. 431 s. ISBN 80-7277-054-3. S. 318.
  2. Svätopluk II. In: Encyklopédia Slovenska. 1. vyd. Zväzok V R – Š. Bratislava : Veda, 1981. 791 s. S. 657.
  3. a b MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu. 1. vyd. Zväzok II. Praha : Libri, 2006. 967 s. ISBN 80-7277-105-1.
  4. STANISLAV, Ján. Slovenský juh v stredoveku. 1. vyd. Diel I. Turčiansky Sv. Martin : Matica slovenská, 1948. 664 s. (Spisy Jazykového odboru Matice slovenskej ; ser. B; zv. 1.) S. 340.
  5. a b Dejiny Slovenska. Ed. Samuel Cambel. Vyd. 1. Zväzok I : (do roku 1526). Bratislava : Veda, 1986. 534 s.

Ďalšia literatúra upraviť

Iné projekty upraviť