Svarožič

Svarožič je synom slovanského boha slnka Svaroga, neskôr Svarožic (Dažbog) prebral solárnu funkciu od svojho otca. Svarožic patrí medzi všeslovanských bohov.