Svetelné znečistenie

Svetelné znečistenie (iné názvy: rušivé svetlo, svetelný smog) je všeobecne svetlo s nežiaducimi účinkami (predovšetkým presvetlenie oblohy, svietenie do bytov).

Zložený obrázok Zeme v noci
Osvetlené nebo v nočnom Mexiku
Osvetlené nebo v nočnom Los Angeles

Často používaný termín svetelné znečistenie ale môže byť klamlivý. Znečistenie totiž bežne označuje stav pri ktorom ostáva cudzorodá látka pôsobiť aj po pôsobení zdroja znečistenia. Tento problém je najlepšie viditeľný v mestách a rozsiahlych aglomeráciach. Dochádza k rozptylu svetla z pouličného osvetlenia, štadiónov, parkovísk, v menšej miere aj z budov. Svetlo mieriace k oblohe sa odráža od častíc v atmosfére – prach, vodná para a šíri sa ďaleko za miesto vzniku. Prejavuje sa to viditeľne jasnejšou oblohou nad väčším zdrojom, a to aj vo väčšej vzdialenosti.

Stav znečistenia

upraviť

Pri zisťovaní stavu svetelného znečistenia sa používajú dve metódy.

  • Prvou je snímanie z obežnej dráhy. Na záberoch družíc sú viditeľné centrá znečistenia, napr.: Londýn, Benelux, Paríž.
  • Druhou metódou je pozorovanie z povrchu Zeme. Svetlo osvetlí oblohu a následne sa postupne dostávajú z viditeľnosti hviezdy. V dnešných mestách je veľký problém vidieť aj jasné hviezdy.

Vplyv na zdravie

upraviť

Svetelné znečistenie je nový prvok zasahujúci do života ľudí. Tisíce rokov bola v noci tma. Spánok je veľmi ovplyvňovaný hormónom melatonínom, ktorý sa vylučuje iba v tme. Už osvetlenie 1 lux spôsobuje viditeľné zníženie jeho hladiny. Aj to spôsobuje problémy so spánkom v modernej dobe. Navyše melatonín je antioxidant, teda zníženie jeho hladiny znamená nárast množstva kyslíkových radikálov. Kyslíkové radikály o. i. narušujú bunky, jadrá buniek a tým prispievajú ku vzniku rakoviny, arterosklerózy a ďalších chorôb. Aj preto sa svetelné znečistenie dáva do súvislosti s čoraz väčším výskytom civilizačných chorôb.

Vplyv na životné prostredie

upraviť

Svetlo hrá veľmi dôležitú úlohu pri rozmnožovaní niektorých živočíchov napr.: korytnačiek, kariet veľkých. Po vyliahnutí mladé karety zamieria k najsvetlejšiemu bodu oblohy. Doteraz to bola obloha nad morom, ale teraz čoraz častejšie zamieria do miest k lampám.

Odstránenie svetelného znečistenia

upraviť

Spôsoby na odstránenie svetelného znečistenia sú jednoduché.

  • Svietiť strmo dole. Na to sú potrebné lampy s rovným a priehľadným sklom namiesto guľových. Vlastne stačí vymeniť kryt.
  • Nesvietiť prehnane, napr. celú noc naplno.
  • Používať najlepšiu dostupnú techniku.

Tieto postupy sú jednoduché a s výnimkou posledného aj lacné, pričom výrazne znižujú úroveň svetelného smogu.

Iné projekty

upraviť

Pozri aj

upraviť

Externé odkazy

upraviť