Svetový luteránsky zväz

Svetový luteránsky zväz (SLZ) (angl. The Lutheran World Federation (LWF), nem. Lutherischer Weltbund (LWB)) je celosvetová spoločnosť 145 cirkví naväzujúcich na učenie Martina Luthera, ktorá reprezentuje viac sko 72 miliónov kresťanov v 98 krajinách. SLZ vznikol roku 1947 v Lunde zmenou Svetového luteránskeho dohovoru (V jazyku|eng|The Lutheran World Convention) na federáciu evanjelických cirkví.[1] Valné zhromaždenie prijalo Ústavu SLZ.

Logo
Luteránstvo vo svete

História upraviť

Ako reakcia na utrpenie a utečenectvo spôsobené I. svetovú vojnu sa vytvoril Svetový luteránsky dohovor, s potrebou riešiť tieto problémy. Mal zasadania v rokoch 1923, 1929, a 1935. Efektivita však bola obmedzená, čo bolo spôsobené aj tým, že nemal schválenú ústavu.

Roku 1947 na zhromaždení zvolanom do Švédska do mesta Lund, sa SLD vyvinil a reorganizoval na SLZ a bola prijatá jeho ústava. Toto slobodné zoskupenie cirkví na princípe federácie, nemohlo diktovat alebo zasahovať do autonómie jednotlivých členských cirkví. V prvých rokoch sa podielalo najmä pri pomoci utečencom a ostatným trpiacim vojnou.

Aktivity SLZ zahŕňajú misijnú činnosť, sociálnu starostlivost a vzdelávanie. Cez teologické štúdie a diskusie podporuje luteránske priateľstvo, súdržnosť a ekumenické aktivity. Od svojich začiatkoch sa snaží o široké zapajanie žien do činnosti SLZ a aj riadenia jeho výkonných výborov. A tiež aj mládeže.

V roku 2010 v Štuttgarte valné zhromaždenie zvolilo do Riadiaceho grémia viac ako 50% viceprezidentov ženského pohlavia.[2]

Hlavné hodnoty ktorými sa riadi činnosť SLZ sú:

 • Dôstojnoť a spravodlivosť
 • Súcit a vernosť
 • Rešpekt pre rôznorodosť
 • Zahrnutie a podielanie
 • Priehľadnosť a zodpovednosť

Valné zhromaždenia, ich témy a zvolení prezidenti upraviť

Valné zhromaždenie je navyšším orgánom SLZ. Zvoláva ho prezident v období od 6 do 7 rokov. Účastnia sa ho zástupcovia všetkých členských cirkví. Účastníci valného zhromaždenia rozhodujú o smerovaní SLZ pre nasledujúce obdobie, vymieňajú si skúsenosti s problémami cirkví a ich riešeniami, spolupracujú a oslavujú kultúrnu diverzitu.

Valné zhromaždenie
(Rok, Mesto, Krajina)
Téma Zvolení prezidenti
1947, Lund,Švédsko Luteránska cirkev v dnešnom svete Anders Theodor Samuel Nygren, Švédsko
1952, Hannover, Nemecko Žijúce Slovo v zodpovednej cirkvi Hanns Lilje, Nemecko
1957, Minneapolis, USA Ježiš oslobodzuje a spája Franklin Clark Fry, USA
1963, Helsinki, Fínsko Ježiš dnes Fredrik Axel Schiotz, USA
1970 Évian-les-Bains, Francúzsko Vyslaný do sveta Mikko Juva, Fínsko
1977 Dar-es-Salaam, Tanzánia V Ježišovi – nové spoločenstvo Josiah Mutabuzi Kibira, Tanzánia
1984 Budapešť, Maďarsko V Ježišovi – Viera pre svet *Zoltan Kaldy, Maďarsko (+1987), Johannes Hanselmann, Nemecko
1990 Curitiba, Brazília Počul som plač môjho ľudu Gottfried Brakemeier, Brazília
1997 Hongkong, Čína V Ježišovi – volaný ku svedectvu Christian Krause, Nemecko
2003 Winnipeg, Kanada Pre vyliečenie sveta Mark Hanson, USA
2010 Stuttgart, Nemecko Chlieb náš každodenný, daj nám dnes Munib Younan, Palestína
2017 Windhoek, Namíbia Oslobodení Božou milosťou Musa Panti Filibus, Nigéria

Prezident upraviť

Prezident predsedá Valnému zhromaždeniu, Rade a Riadiacemu grémiu. On alebo ona dohliada na život a prácu SLZ v spolupráci s generálnym tajomníkom. Valné zhromaždenie ho volí na 7 ročné služobné obdobie.

Generálny tajomník upraviť

Generálny tajomník plní rozhodnutia valného zhromaždenia a rady a riadi gerálny sekretariát, ktorý sídli v Ženeve. Je volený radou na obdobie 7 rokov. Riadi aj ekumenické oddelenie sekretariátu.

Generálny tajomník Krajina Funkčné obdobie
Sylvester Michelfelder USA 1947 – 1951
Carl Elof Lund-Quist USA 1951 – 1960
Kurt Schmidt-Clausen Nemecko 1960 – 1965
André Appel Francúzsko 1965 – 1974
Carl Henning Mau, Jr USA 1974 – 1985
Gunnar Johan Staalsett Nórsko 1985 – 1994
Ishmael Noko Zimbabwe 1994 – 2010
Martin Junge Čile 2010 -

Rada upraviť

Riadi SLZ medzi valnými zhromaždeniami. Členovia rady sú volení valným zhromaždením. Rada volí Generálneho tajomníka a riadi jeho prácu. Schádza sa raz do roka.
Rada je tvorená:

 • 48 členmi volenými VZ
 • Prezidentom voleným VZ
 • Predsedom finančného výboru ak nie je voleným členom Rady

Funkčné obdobie členov končí ukončením nasledujúceho valného zhromaždenia

Riadiace grémium upraviť

Grémium sa skladá z:

 • Prezidenta
 • Viceprezidentov
 • Predsedu finančného výboru
 • Predsedov výborov valného zhromaždenia

Pri členoch je okrem geografickej príslušnosti brané v úvahu aj vyvážené zastúpenie mužov a žien.
Grémium vymenúva programových a riadiacich pracovníkov s výnimkou Predsedov výborov, ktorí sú menovaní Radou. Pôsobí ako správna rada SLZ a výbor zamestnancov.

Členovia SLZ podľa regióv a krajín upraviť

Afrika upraviť

 • Angola
  • Evangelicko Luteránska cirkev v Angole
 • Botswana
  • Evangelical Lutheran Church in Botswana
 • Kamerun
  • Church of the Lutheran Brethren of Cameroon
  • Evangelical Lutheran Church in Cameroon
 • Stredoafrická republika
  • Evangelical Lutheran Church of the Central African Republic
 • Konžská demokratická republika
  • Evangelical Lutheran Church in Congo
 • Eritrea
  • The Evangelical Lutheran Church of Eritrea
 • Etiópia
  • The Ethiopian Evangelical Church|Mekane Yesus
 • Ghana
  • Evangelical Lutheran Church of Ghana
 • Keňa
  • Evangelical Lutheran Church in Kenya
  • Kenya Evangelical Lutheran Church
 • Libéria
  • Lutheran Church in Liberia
 • Madagaskar
  • Malagasy Lutheran Church
 • Malawi
  • Evangelical Lutheran Church in Malawi
 • Mozambik
  • Evangelical Lutheran Church in Mozambique
 • Namíbia
  • Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN-GELC)
  • Evangelical Lutheran Church in the Republic of Namibia (ELCRN)
  • The Evangelical Lutheran Church in Namibia (ELCIN)
 • Nigéria
  • The Lutheran Church of Christ in Nigeria
  • The Lutheran Church of Nigeria
 • Kongo
  • Evangelical Lutheran Church of Congo
 • Rwanda
  • Lutheran Church of Rwanda
 • Senegal
  • The Lutheran Church of Senegal
 • Sierra Leone
  • Evangelical Lutheran Church in Sierra Leone
 • Južná Afrika
  • Evangelical Lutheran Church in Southern Africa
  • Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (Cape Church)
  • Evangelical Lutheran Church in Southern Africa (N-T)
  • Moravian Church in South Africa
 • Tanzánia
  • Evangelical Lutheran Church in Tanzania
 • Zambia
  • Evangelical Lutheran Church in Zambia
 • Zimbabwe
  • Evangelical Lutheran Church in Zimbabwe

Ázia upraviť

 • Austrália
  • Evanjelická cirkev Austrálie
 • Bangladéš
  • Bangladéšska luteránska cirkev
  • Bangladesh Northern Evangelical Lutheran Church
 • Hongkong
  • Hongkonská a Makauská luteránska cirkev
  • The Chinese Rhenish Church Hong Kong Synod
  • Evanjelická luteránska cirkev v Hongkongu
  • Tsung Tsin Missia v Hongkongu
 • India
  • Andhra Evangelical Lutheran Church
  • Evanjelická luteránska cirkev v Madhya Pradesh
  • Evanjelická luteránska cirkev v Himalajských štátoch
  • Good Shepherd Evangelical Lutheran Church
  • Gossner Evangelical Lutheran Church in Chotanagpur and Assam
  • Indická Evanjelická luteránska cirkev
  • Jeypore Evangelical Lutheran Church
  • Northern Evangelical Lutheran Church
  • South Andhra Lutheran Church
  • The Arcot Lutheran Church
  • Tamilská Evanjelická luteránska cirkev
 • Indonézia
  • Batak Christian Community Church
  • Christian Communion of Indonesia Church in Nias (Gereja AMIN)
  • Christian Protestant Angkola Church
  • Christian Protestant Church in Indonesia
  • Communion of Protestant Christian Church
  • Indonesian Christian Lutheran Church
  • Pakpak Dairi Christian Protestant Church
  • Protestant Christian Batak Church
  • Protestant Christian Church in Mentawai
  • Simalungun Protestant Christian Church
  • The Indonesian Christian Church
  • The Protestant Christian Church
  • The United Protestant Church
 • Izrael
  • Evanjelická luteránska cirkev v Jordáne a Svätej zemi
 • Japonsko
  • Japonská Evanjelická luteránska cirkev
  • Japon Luteránska cirkev
  • Kinki Evangelical Lutheran Church
 • Malajzia
  • Basel Christian Church of Malaysia
  • Evanjelická luteránska cirkev v Malazii
  • Luteránska cirkev v Maljzii
  • Protestantská cirkev v Sabahu
 • Myanmar
  • Evanjelická luteránska cirkev v Myanmare (Luteransko Betlehémska cirkev)
  • Luteránska cirkev v Myanmare
  • Myanmarská luteránska cirkev
  • Marská evanjelická cirkev
 • Nepál
  • Nepálska Evanjelická luteránska cirkev
 • Papua-Nová Guinea
  • Evanjelická luteránska cirkev v Papui-Novej Guinei
  • Gutniusská luteránska cirkev – Papua-Nová Guinea
 • Filipíny
  • Luteránska cirkev v Filipínach
 • Singapur
  • Luteránska cirkev v Singapure
 • Južná Kórea
  • Luteránska cirkev v Korei
 • Šrí Lanka
  • Srí Lanská luteránska cirkev
 • Taiwan
  • Taiwanská luteránska cirkev
  • Luteránska cirkev Taiwanu (Čína)
  • Luteránska cirkev v Číne
 • Thajsko
  • Evanjelická luteránska cirkev v Thajsku

Stredovýchodná Europa upraviť

Západná Europa upraviť

 • Rakúsko
  • Evanjelická cirkev augsburského vyznania v Rakúsku
 • Belgicko
  • Lutheran Church of Belgium: Arlon and Christian Mission
 • Francúzsko
  • Malagasy Protestant Church in France
  • Union of Protestant Churches of Alsace and Lorraine
  • United Protestant Church of France
 • Nemecko
  • Cirkev v Lippe (Luteránska sekcia)
  • Evanjelicko-luteránska cirkev v strednom Nemecku
  • Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Badene
  • Bavorská evanjelicko-luteránska cirkev
  • Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Brunswicku
   • Evanjelicko-luteránska cirkev v severnom Nemecku
  • Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Oldenburgu
  • Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev vo Württembergu
  • Evanjelicko-luteránska krajinská cirkev v Hanoveri
  • Evanjelicko-luteránska cirkev v Sasku
  • Evanjelicko-luteránska cirkev v Schaumburg-Lippe
  • Lotyšská evanjelicko-luteránska cirkev v zahraničí
  • Spojená evanjelicko-luteránska cirkev Nemecka
 • Írsko
  • The Lutheran Church in Ireland
 • Taliansko
  • Evangelical Lutheran Church in Italy
 • Holandsko
  • Protestant Church in the Netherlands
 • Švajčiarsko
  • Fed. of Evang. Luth. Churches in Switzerland & in the Principality of Liechtenstein
 • Anglicko
  • The Lutheran Church in Great Britain
  • The Lutheran Council of Great Britain

Severské krajiny upraviť

Latinská America a Karibik upraviť

 • Argentína
  • Evangelical Church of the River Plate
  • United Evangelical Lutheran Church
 • Bolívia
  • Bolivian Evangelical Lutheran Church
 • Brazília
  • Evangelical Church of the Lutheran Confession in Brazil
 • Čile
  • Evangelical Lutheran Church in Chile
  • Lutheran Church in Chile
 • Kolumbia
  • Evangelical Lutheran Church of Colombia
  • St Martin'’s Congregation
  • St Matthew's Lutheran Church
 • Kostarika
  • Evangelical Lutheran Church of Costa Rica
  • Lutheran Costa Rican Church
 • Ekvádor
  • Evangelical Lutheran Church in Ecuador
 • Salvádor
  • Salvadoran Lutheran Church
 • Guatemala
  • Guatemala Lutheran Church
 • Guyana
  • Evangelical Lutheran Church in Guyana
 • Honduras
  • Christian Lutheran Church of Honduras
 • Mexico
  • Mexican Lutheran Church
 • Nikaragua
  • The Nicaraguan Lutheran Church of Faith and Hope
 • Peru
  • Evangelical Lutheran Church in Peru
  • Lutheran Church of Peru
 • Surinam
  • Evangelical Lutheran Church in Suriname
 • Venezuela
  • Evangelical Lutheran Church in Venezuela

Severná Amerika upraviť

Referencie upraviť

Externé odkazy upraviť