Svietivosť (fyzika)

Svietivosť je základná fotometrická veličina. Vyjadruje množstvo svetelného toku vyslaného zdrojom do jednotkového priestorového uhla.

Označenie: I

Jednotkou je kandela (cd).