Svietivosť Slnka je jednotka svietivosti, energie vyžiarenej vo fotónoch používaná v astronómii na popísanie svietivosti hviezd.

Je ekvivalentná svietivosti Slnka, 3,827 × 1026 W.