Svodínsky potok je vodný tok na Podunajskej pahorkatine, na území okresu Nové Zámky. Je to ľavostranný prítok Paríža, meria 6,3 km a je tokom IV. rádu.

Svodínsky potok
potok
Zdrojnica Hronská pahorkatina
Ústie Paríž
Dĺžka 6,3 km
Povodie Hron
Rád toku IV.
Hydrologické poradie 4-23-05-068
Číslo recipienta 4-23-05-37
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka:

Pramení v podcelku Hronská pahorkatina, v časti Strekovské terasy, priamo v obci Svodín v nadmorskej výške približne 187 m n. m. Najprv tečie juhovýchodným smerom intravilánom tejto obce, postupne sa stáča na juh a sprava priberá prítok vznikajúci tiež na území obce. Následne sa stáča, na krátkom úseku tečie na juhozápad, preteká močaristým územím s porastom trstiny, ďalej napája vodnú nádrž Svodín a pokračuje smerom na juhovýchod. Napokon tečie v blízkosti osady Paríž na ľavom brehu a severne od obce Gbelce ústi v nadmorskej výške 119,2 m n. m. do Paríža.