Sylabotonický veršový systém

typ veršového systému

Sylabotonický veršový systém je veršový systém založený na ustálenom počte slabík a s rovnakým umiestnením prízvukov vo veršoch.[1] Stopy v ňom tvoria prízvučné ('X) a neprízvučné slabiky (X). Ťažká doba verša je vyplnená prízvučnými slabikami a ľahká neprízvučnými. Rozlišujeme tieto stopy: jamb (XX'), trochej, (X'X), daktyl (X'XX). Alternatívnymi formami sú napr. spondej (X'X'), amfibrach (XX'X) a anapest (XXX'). Tento typ verša je charakteristický veršovým presahom, kedy sa rytmické členenie nezhoduje s vetným členením veršov (koniec verša nezhoduje s koncom vety).[1]

Referencie Upraviť

  1. a b ŽILKA, Tibor; OBERT, Viliam; IVANOVÁ, Mária. Teória literatúry pre gymnáziá a stredné školy. 2.. vyd. Bratislava : OG – Vydavateľstvo Poľana, 2002. ISBN 80-89002-54-4. S. 10.