Symfýza (lat. symphysis) je chrupavkovitý typ spojenia kostí. V spojení prevažuje väzivová chrupavka. Je pevné a pružné. V symfýzach môžu vznikať štrbiny naplnené tekutinou.
Typickým príkladom je lonová spona - symphysis pubica. Štrukturálne veľmi podobné symfýzam sú i medzistavcové platničky.