Symptóm (medicína)

Symptóm alebo príznak (choroby) (lat. symptoma; z gr.) je príznak (teda prejav) choroby. Je predmetom skúmania symptomatológie. Prvok syndrómu.

Rozlišuje sa:

  • objektívny príznak/symptóm (=klinický príznak): pozri klinický príznak
  • subjektívny príznak/symptóm: t.j. subjektívne ťažkosti pacienta (napr. únava, závrat, bolesť hlavy), ktoré sa nedajú priamo pozorovať a merať.

V anglofónnej literatúre je význam termínu symptóm (angl. symptom) obmedzený na subjektívne príznaky a objektívny príznak sa označuje ako "znak" (angl. (medical) sign).


Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť