Synchronizácia

rozlišovacia stránka

Synchronizácia je uvedenie do súladu, do spoločného rytmu.

  • synchronizácia otáčok (zosúladenie otáčok zariadenia s požadovanou hodnotou)
  • synchronizácia času (zosúladenie času na hodinách s reálnym časom)
  • synchronizácia obrazu a zvuku (film, televízna technika)
  • synchronizácia údajov (zosúladenie obsahu súborov medzi dvoma číslicovými zariadeniami)
  • synchronizácia zariadení (zosúladenie chodu zariadení medzi sebou)
  • synchrónny motor (motor pracujúci v otáčkach zosúladených s frekvenciou siete)
  • synchronizované plávanie (rovnaká (cvičebná) plavecká zostava u všetkých plavcov
  • synchro (synchronizovaná prevodovka)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.