Syntaktická analýza

Syntaktická analýza alebo parsovanie alebo parsing je v počítačovej vede a lingvistike proces analýzy sekvencie tokenov na určenie ich gramatickej štruktúry s ohľadom na danú formálnu gramatiku. Parser je komponent prekladača, ktorý vykonáva túto úlohu.